Últimes notícies 
Cerca notícies 


Detall de la notícia
 
RESTAURACIÓ EXVOT XABEC23/07/2003
 
El Departament de Restauració del Museu Marítim ha dut a terme la restauració de l'exvot del model del Xabec de tres pals procedent de l'ermita de Santa Cristina de Lloret de Mar.

Després d'una neteja superficial, vàrem passar diversos mesos compovant visualment, l'exterior, i amb microcàmares digitals l'interior. S'hi van fer una sèrie de fotografies. Es va observar el model sota llum ultraviolada i es van treure mostres microscòpicques de la policromia per ser analitzades.

Amb els resultats de les observaciones, proves i anàlisis es va realitzar un diagnòstic de l'estat de conservació i paral·lelament es va dissenyar un pla estratègic de Conservació - Restauració.

Restaurades les veles i l'aparell, l'exvot ha recobrat una unitat artística i d'execució que situa la peça com un referent únic en la contrucció naval de l'època.

Segons fonts del Museu Marítim, no es coneix cap altre model de la fi del s.XVII o de principi del s.XVIII amb la qualitat i el rigor tècnic que té aquets.

www.diba.es/mmaritim
 
 

Documents associats: