Últimes notícies 
Cerca notícies 


Detall de la notícia
 
Els vitralls de l'ermita
 

Article del "Programa de la Festa Major d'estiu 2006", Salvador Palaudelmàs i Casals, Ajuntament de Lloret (2006).

Els vitralls objecte de les fotografies de la portada han passat probablament desapercebuts a la gran majoria de lloretencs i visitants de la nostra ermita.

És des de la solitud de l'ermita, preferentment a la foscor, quan se´n descobreix millor la presència: és llavors quan se n' aprecia la lluminositat i l' esplendor del seu cromatisme.

No en sabem gaire coses, de l' origen d' aquests vitralls. L' historiador local Josep Galceran ens va deixar un "Bosquejo històrico-descriptivo" del Santuari de Santa Cristina, publicat a la "Revista de Gerona" a final del segle XIX, on deixa escrit:

"…Por otra nota fechada en 11 de Noviembre de 1879, firmada por el celoso párroco actual Rvdo. D.Juan Declós, sabemos que en el mes de Septiembre de dicho año, fueron colocadas en las cinco ventanas de la nave del Santuario, otras tantas vidrieras de colores, construidas en la fabrica del Sr.Amigó, situada en la calle de Tapinería de Barcelona, y pagadas por una persona devota de Santa Cristina, natural de Lloret, cuyo nombre quiere quede desconocido, habiendo corrido de cuenta de la misma los gastos de transporte desde Barcelona y los de su colocación."

Aquesta referència el situa entre moltes altres donacions, col·laboracions i exvots al santuari, dintre d' un capítol dedicat a la devoció a Santa Cristina.

Sabem doncs, l' origen dels vitralls: l' any 1879, per la donació d' un lloretenc devot de Santa Cristina.

Quan en Joan Domènech era obrer major, es van restaurar en uns tallers artesanals de Sabadell.

Ara, l' any 2005, s' ha fet una restauració general dels vitralls i s' ha procurat consolidar-los intal·lant-hi un vidre laminar per la part exterior de cada finestral, que assegura i protegeix cada vitrall des de la part més fràgil -l' exterior-, amb una intervenció acurada i molt professional d' artesans qualificats, que al seu informe descriuen els treballs portats a terme, resumint-los així:

"…Una vegada trets del marc, els vitralls varen ser desmuntats i les pees, una per una, netejades tal i com reflexen les fotografies, per poder-los muntar de nou, amb plom similar a l' anterior.

Sempre que ha estat possible, s' han respectat al màxim tant el dibuix com el color dels vidres i textura dels mateixos així com s 'han posat ploms en les peces trencades i que no podien ser substituïdes.
S'ha respectat així mateix totes les peces de vidre que estaven col·locades sobreposades unes a les altres per aconseguir una gamma de colors, a la transparència, que en el temps de la seva construcció no podien aconseguir d'una altra forma.

Els vidres, tant les textures com els colors, s'han respectat, i els que estaven molt trencats sense possibilitat d'aprofitar, s'han substituït intentant dins del possible, la similitad amb els originals."

Aquest informe és signat pel responsable de la restauració, el Sr. Ferran Puig Ruiz, de la casa Masià SA, de Barcelona, amb data 21 de juny de 2005.

Els treballs d'aquesta restauració han tingut un cost total de 25.580€ (4.256.154 pts.) sufragats íntegrament per l'Obreria de Santa Cristina dins del seu pressupost ordinari de 2005, amb els ingressos de l'aparcament i lloguer del bar de la platja.

Juny de 2006

Salvador Palaudelmàs i Casals
Obrer Major de l'Obreria de Santa Cristina


Detall d'un vitrall de l'ermita

 

Portada del programa de la Festa Major d'estiu 2006, editat per l'Ajuntament de Lloret de Mar