Últimes notícies 
Cerca notícies 


Detall de la notícia
 
OPINIÓ12/02/2008
 
LA FESTA DELS PERDONS, A UN ANY DE LA MANIFESTACIÓ CONTRA EL PEIN

El diumenge 17 de Febrer celebrarem la Festa dels Perdons, una diada de tradició lloretenca que és una festa movible al caure al segon diumenge de quaresma. Amb aquest motiu, som molts als qui ens ve el record la manifestació que va tenir lloc el 4 de Març de 2007, dia dels Perdons de l’any passat, per plantar cara a una decisió unilateral presa sense cap consens ni comunicació amb la part afectada, i que vulnera les competències locals: la inclusió del paratge de Santa Cristina dins del PEIN Pinya de Rosa, de Blanes.

És doncs un moment propici per fer balanç de l’evolució del tema des de llavors. Les persones que van participar en la manifestació poden tenir la seguretat que, amb aquella acció, van aconseguir “posar al mapa” del Departament de Medi Ambient, a Santa Cristina; doncs fins aquell moment ens havien ignorat, malgrat els esforços dels dirigents de l’entitat per fer-nos escoltar. A rel de la manifestació i el seu impacte mediàtic, el conseller Francesc Baltasar ens va rebre i va demanar excuses per la forma com el seu departament (els seus antecessors) havien gestionat la inclusió d’aquest espai, però alhora es va mantenir en la posició de “mantenella i no enmendalla”, i va prometre cercar formules que asseguressin els drets dels lloretencs, sense variar la delimitació, que és el que se li demanava.

Després d’aquell primer contacte, durant l’any s’han produït un seguit de converses, reunions i documents, amb visites a Barcelona i una visita dels responsables de Medi Ambient a Santa Cristina; a més del conseller Baltasar, ens vam reunir amb el conseller Puigcercós i vam poder parlar el mateix dia amb el conseller Nadal. La negociació segueix oberta, si be després d’aquest procés les posicions no tenen un punt d’acostament que l’Obreria pugui assumir. En síntesi, el contingut de la proposta última de Medi Ambient planteja l’acceptació combinada de diferents documents amb el teòric resultat final de que es concretarien les activitats permeses i atribuïdes a l’Obreria, sempre dins del Pein. Això no garanteix més que el reconeixement d’unes activitats ja garantides pel Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, quan el Decret que ens inscriu dins del Pein OBLIGA a aquest a respectar les determinacions de l’esmentat Pla Costaner. Però a més, el cas és que el lema de la manifestació va ser molt clar, i l’enunciat de la instància presentada a Medi Ambient el 4 de Maig també: demanem que “la totalitat de la finca de l’Obreria de Santa Cristina NO sigui Pein”, i aquesta petició va ser recolzada per més de 4.000 signatures i 82 entitats, sense oblidar el pronunciament UNÀNIM del ple municipal del dia 26 d’Octubre de 2006 en el mateix sentit. La junta de l’Obreria ens sentim amb la responsabilitat de defensar aquesta posició, i això hauria de ser entès pels polítics que són els representants dels ciutadans, que els hem elegit. Governar d’esquena al sentiment del poble, no pot portar a cap lloc més que a seguir augmentant el lamentable índex d’abstenció a cada contesa electoral.

Anem a celebrar la nostra festa dels Perdons amb to festiu, mantenint la nostra reivindicació, però sense manifestacions, com correspon estant dins d’una negociació que es porta molt correctament encara que sense resultats. Volem acabar però, constatant un fet: La manifestació de Març de 2007 va aconseguir, encara, un segon efecte, no menys important que el primer. Va servir perquè el Departament de Medi Ambient i Habitatge tingui consciència que aquí, hi te un problema obert. Un problema pel que els lloretencs estem disposats a tornar a sortir al carrer al moment en que es faci cap pas que pugui lesionar els interessos de Santa Cristina i de Lloret.

Segueix l’hora d’estar alerta, i ho estem, que no en dubtin.

SALVADOR PALAUDELMÀS I CASALS

OBRERIA DE SANTA CRISTINA